Travel from Zagreb to Balaton-Somogy-megye-Hungary

How to get from Zagreb to Balaton?

You can drive from Zagreb to Balaton in around 2 h 8 min.

How to get from Zagreb to Balaton

From Zagreb drive to Balaton. 2 h 8 min $31.

Operators from Zagreb to Balaton