Travel from Visakhapatnam to Sri-Lanka

Flights from Visakhapatnam to Sri Lanka

SriLankan Airlines and Spicejet fly from Visakhapatnam to Negombo twice daily.

How to get from Visakhapatnam to Sri Lanka

From Visakhapatnam taxi to Visakhapatnam airport, fly to Colombo airport, then taxi to Negombo. 2 h 21 min $348. From Visakhapatnam taxi to Visakhapatnam airport then fly to Diyawanna Oya airport. 4 h 18 min $353. From Visakhapatnam taxi to Visakhapatnam airport, fly to Katugastota airport, then taxi to Kandy. 5 h 41 min $272.

Operators from Visakhapatnam to Sri Lanka