Travel from Tokyo-Haneda-Airport-HND to Akasaka-Tokyo

How to get from Tokyo Haneda Airport (HND) to Akasaka(Tokyo)?

There is no direct connection from Tokyo Haneda Airport (HND) to Akasaka(Tokyo). However, you can take the Monorail to Daimon(Tokyo), take the subway to Roppongi, then take the walk to Akasaka(Tokyo). Alternatively, you can take the bus to Shinjuku(Jr), take the Metro to Akasaka-Mitsuke, then take the walk to Akasaka(Tokyo).

How to get from Tokyo Haneda Airport (HND) to Akasaka(Tokyo)

From Haneda Airport Terminal 1 Monorail to Daimon(Tokyo), subway to Roppongi, then walk to Akasaka(Tokyo). 51 min ¥898. From Haneda Airport Terminal 1 bus to Shinjuku(Jr), Metro to Akasaka-Mitsuke, then walk to Akasaka(Tokyo). 51 min ¥1451. From Haneda Airport Domestic Terminal train to Shinagawa, train to Nishi-Nippori, then Metro to Akasaka(Tokyo). 1 h 12 min ¥810. From Tokyo Haneda Airport (HND) taxi to Akasaka(Tokyo). 14 min ¥8141. From Tokyo Haneda Airport (HND) drive to Akasaka(Tokyo). 14 min ¥245. From Tokyo Haneda Airport (HND) Uber to Akasaka(Tokyo). 14 min ¥7298.

Operators from Tokyo Haneda Airport (HND) to Akasaka(Tokyo)