Travel from Shinjuku to Miraikan

How to get from Shinjuku to Miraikan?

There is no direct connection from Shinjuku to Miraikan. However, you can take the subway to Shiodome, take the train to Telecom Center, then take the walk to Miraikan. Alternatively, you can take the taxi to Miraikan.

How to get from Shinjuku to Miraikan

ModeDurationPrice
From Higashi-Shinjuku subway to Shiodome, train to Telecom Center, then walk to Miraikan.1 h 7 min¥777
From Shinjuku taxi to Miraikan.14 min¥7706
From Shinjuku drive to Miraikan.14 min¥222

How long does it take to get from Shinjuku to Miraikan?

It takes approximately 1 hour 7 minutes to get from Shinjuku to Miraikan, including transfers.

Operators from Shinjuku to Miraikan

OperatorPhoneWebsite
Toei SubwayToei Subway
Yurikamome81335297221Yurikamome