Travel from Shinjuku to Minami-Senju-Station

How to get from Shinjuku to Minami-Senju Station?

There is no direct connection from Shinjuku to Minami-Senju Station. However, you can take the subway to Naka-Okachimachi then take the Metro to Minami-Senju. Alternatively, you can take the subway to Shin-Okachimachi then take the train to Minami-Senju.

How to get from Shinjuku to Minami-Senju Station

From Higashi-Shinjuku subway to Naka-Okachimachi then Metro to Minami-Senju. 26 min ¥449. From Higashi-Shinjuku subway to Shin-Okachimachi then train to Minami-Senju. 26 min ¥457. From Shinjuku taxi to Minami-Senju Station. 11 min ¥6047. From Shinjuku drive to Minami-Senju Station. 11 min ¥178.

Operators from Shinjuku to Minami-Senju Station

Close Print Itinerary
 1. Here are 4 options to get from
  Shinjuku to Minami-Senju Station:

  1. Trip:
   1 Subway, Metro
   • One-Way approx: USD $3 - $4
   • Duration: 26 min
   Open +
   • Trip:
    1 Subway, Metro
    • One-Way approx: USD $3 - $4
    • Duration: 26 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Subway, train
   • One-Way approx: USD $4
   • Duration: 26 min
   Open +
   • Trip:
    2 Subway, train
    • One-Way approx: USD $4
    • Duration: 26 min
    Close x
  3. Trip:
   3 Taxi
   • One-Way approx: USD $45 - $55
   • Duration: 11 min
   Open +
   • Trip:
    3 Taxi
    • One-Way approx: USD $45 - $55
    • Duration: 11 min
    Close x
  4. Trip:
   4 Drive
   • One-Way approx: USD $1 - $2
   • Duration: 11 min
   Open +
   • Trip:
    4 Drive
    • One-Way approx: USD $1 - $2
    • Duration: 11 min
    Close x