Travel from Shantou to Fuzhou

Flights from Shantou to Fuzhou

Sichuan Airlines, Lucky Air Co. Ltd. and 11 other airlines fly from Shantou to Fuzhou every 4 hours.

How to get from Shantou to Fuzhou

From Shantou taxi to Chaoshan, train to Fuqing, bus to Pingtan Ao'qian Port, ferry to Taipei Harbor, then taxi to Fuzhou. 9 h 30 min 6477. From Southern Mansion bus to Jieyang Chaoshan Airport, bus to Chaoshan, train to Putian, bus to Pingtan Ao'qian Port, ferry to Taipei Harbor, then taxi to Fuzhou. 12 h 13 min 6091. From Shantou drive to Xiamen Port, car ferry to Keelung Port, then drive to Fuzhou. 17 h 16 min 4799. From Shantou taxi to Chaoshan, train to Xiamen, taxi to Xiamen Port, car ferry to Keelung Port, walk to Keelung Station, line 1813 bus to Taipei, then train to Fuzhou. 18 h 42 min 5236. From Shantou taxi to Chaoshan, train to Xiamen North, drive to Wu Tong Pier, ferry to Jiu Gong Pier, drive to Kinmen airport, fly to Shungshan airport, Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, then Taipei Metro to Fuzhou. 6 h 39 min 6803. From Shantou taxi to Chaoshan, train to Xiamen North, taxi to Xiamen airport, fly to Shungshan airport, Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, then Taipei Metro to Fuzhou. 6 h 24 min 7749. From Southern Mansion bus to Shantou airport, fly to Shungshan airport, Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, then Taipei Metro to Fuzhou. 7 h 28 min 5500. From Shantou taxi to Chaoshan, train to Xiamen North, taxi to Xiamen airport, fly to Taipei airport, Taoyuan Metro to Taoyuan, train to Banciao, then train to Fuzhou. 7 h 14 min 6093.