Travel from Shanghai to Suqian

Bus from Shanghai to Suqian

You can take a bus from Shanghai to Suqian via Wuxi, Wuxi, Nanjing Airport, and Suqian Chengyu Building in around 9 h 32 min.

How to get from Shanghai to Suqian

From Jingan Temple line 2 Shanghai Metro to Shanghai Hongqiao, train to Xuzhou East, then taxi to Suqian. 5 h 21 min 元1061. From Shanghai train to Nanjing South, subway to Nanjing Airport, bus to Suqian Chengyu Building, then taxi to Suqian. 7 h 26 min 元455. From Jingan Temple line 2 Shanghai Metro to Shanghai Hongqiao, train to Nanjing South, subway to Nanjing Airport, bus to Suqian Chengyu Building, then taxi to Suqian. 7 h 28 min 元459. From Shanghai General bus to Wuxi, walk to Wuxi, bus to Nanjing Airport, bus to Suqian Chengyu Building, then taxi to Suqian. 9 h 32 min 元253. From Shanghai drive to Suqian. 5 h 4 min 元349. From South Shaanxi Road Station line 10 Shanghai Metro to Shanghai Hongqiao airport, fly to Lianyungang airport, then taxi to Suqian. 4 h 1 min 元1285. From West Nanjing Road line 2 Shanghai Metro to Longyang Road, Maglev to Shanghai Pudong airport, fly to Huai'an airport, then taxi to Suqian. 3 h 55 min 元1451. From South Shaanxi Road Station line 10 Shanghai Metro to Shanghai Hongqiao airport, fly to Linyi airport, then taxi to Suqian. 4 h 35 min 元1349. From South Shaanxi Road Station line 10 Shanghai Metro to Shanghai Hongqiao airport, fly to Yancheng airport, then taxi to Suqian. 4 h 37 min 元1541. From West Nanjing Road line 2 Shanghai Metro to Longyang Road, Maglev to Shanghai Pudong airport, fly to Linyi airport, then taxi to Suqian. 4 h 56 min 元1483.