Travel from Sakai-Station to Ōsaka-Namba-Station

Train from Sakai Station to Ōsaka Namba Station

Nankai Railways operates a train from Sakai Station to Ōsaka Namba Station every 15 minutes. Tickets cost $2 - $3 and the journey takes 12 min.

How to get from Sakai Station to Ōsaka Namba Station

From Sakai train to Namba(Nankai) then walk to Ōsaka Namba Station. 20 min ¥281. From Sakai Station taxi to Ōsaka Namba Station. 11 min ¥7034. From Sakai Station drive to Ōsaka Namba Station. 11 min ¥233.

Operators from Sakai Station to Ōsaka Namba Station