Travel from Portofino to Sardinia

How to get from Portofino to Sardinia?

There is no direct connection from Portofino to Sardinia. However, you can take the line 882 bus to Santa Margherita Ligure, take the walk to S.Margherita Ligure Portofino, take the train to Genova - Principe FS, take the bus to Genoa, take the car ferry to Porto Torres, take the walk to Porto Torres Marittima, take the train to Abbasanta F.S., then take the bus to Neoneli. Alternatively, you can take the line 882 bus to Santa Margherita Ligure, take the walk to S.Margherita Ligure Portofino, take the train to Genova - Principe FS, take the bus to Genoa, take the ferry to Porto Torres, take the walk to Porto Torres Marittima, take the train to Abbasanta F.S., then take the bus to Neoneli.

How to get from Portofino to Sardinia

From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Genova - Principe FS, bus to Genoa, car ferry to Porto Torres, walk to Porto Torres Marittima, train to Abbasanta F.S., then bus to Neoneli. 19 h 54 min 92€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Genova - Principe FS, bus to Genoa, ferry to Porto Torres, walk to Porto Torres Marittima, train to Abbasanta F.S., then bus to Neoneli. 21 h 24 min 88€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to Santa Margherita Ligure, bus to Milano Lampugnano, bus to Piombino, car ferry to Olbia Isola Bianca, bus to Abbasanta F.S., then bus to Neoneli. 23 h 13 min 126€. From Portofino drive to Piombino, car ferry to Olbia, then drive to Sardinia. 10 h 20 min 106€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Genoa airport, fly to Cagliari airport, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 8 h 11 min 171€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Genoa airport, fly to Olbia airport, line 10 bus to Olbia, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 9 h 7 min 157€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Milan Central Station, bus to Milan Linate airport, fly to Cagliari airport, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 10 h 20 min 130€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Milan Central Station, bus to Milan Linate airport, fly to Alghero airport, bus to Macomer Autostazione, then bus to Sardinia. 10 h 34 min 119€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Chiavari, train to Pisa Centrale, train to Pisa airport, fly to Cagliari airport, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 9 h 28 min 95€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Milan Central Station, bus to Milan Linate airport, fly to Olbia airport, line 10 bus to Olbia, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 11 h 21 min 137€. From Portofino line 882 bus to Santa Margherita Ligure, walk to S.Margherita Ligure Portofino, train to Milan Central Station, bus to Milan Bergamo airport, fly to Cagliari airport, train to Abbasanta F.S., then bus to Sardinia. 10 h 51 min 101€.

How long does it take to get from Portofino to Sardinia?

It takes approximately 19 h 54 min to get from Portofino to Sardinia.