Travel from Ottawa to Kazabazua

Bus from Ottawa to Kazabazua

Greyhound Canada operates a bus from Ottawa to Kazabazua once daily. Tickets cost $10 - $28 and the journey takes 1 h 19 min.

How to get from Ottawa to Kazabazua

From Hull, QC bus to Kazabazua, QC. 1 h 19 min $24. From Ottawa taxi to Kazabazua. 1 h 31 min $177. From Ottawa drive to Kazabazua. 1 h 31 min $9.

Operators from Ottawa to Kazabazua