Travel from Oslo to Kjeragbolten

How to get from Oslo to Kjeragbolten?

There is no direct connection from Oslo to Kjeragbolten. However, you can take the train to Oslo airport, fly to Stavanger, take the bus to Fiskepirterminalen, take the ferry to Flørli ferjekai, then take the taxi to Kjeragbolten. Alternatively, you can take the train to Torp stasjon, take the bus to Oslo Sandefjord airport, fly to Stavanger, take the bus to Fiskepirterminalen, take the ferry to Flørli ferjekai, then take the taxi to Kjeragbolten.

How to get from Oslo to Kjeragbolten

From Oslo Sentralstasjon [tog] train to Oslo airport, fly to Stavanger airport, bus to Fiskepirterminalen, ferry to Flørli ferjekai, then taxi to Kjeragbolten. 6 h 4 min. From Nationaltheatret train to Torp stasjon, bus to Oslo Sandefjord airport, fly to Stavanger airport, bus to Fiskepirterminalen, ferry to Flørli ferjekai, then taxi to Kjeragbolten. 7 h 29 min.

How long does it take to get from Oslo to Kjeragbolten?

It takes approximately 6 h 4 min to get from Oslo to Kjeragbolten.