Travel from Nashik to Powai

Bus or train from Nashik to Powai?

Indian Railways operates a train from Nashik to Powai every 30 minutes. Tickets cost $2 - $16 and the journey takes 3 h 52 min. Mumbai Suburban Railway also services this route every 10 minutes. Alternatively, RedBus operates a bus from Nashik to Powai every 20 minutes. Tickets cost $8 - $12 and the journey takes 5 h 30 min.

How to get from Nashik to Powai

From Nashik taxi to Nasik Road (NK), train to Kalyan, train to Vikhroli, then taxi to Powai. 4 h 40 min ₹1,202. From Nashik bus to Mumbai then taxi to Powai. 5 h 36 min ₹915. From Nashik taxi to Powai. 2 h 16 min ₹3,370. From Nashik drive to Powai. 2 h 16 min ₹1,250.

Operators from Nashik to Powai