Travel from Kita-Senju-Station to Shinjuku

How to get from Kita-Senju Station to Shinjuku?

There is no direct connection from Kita-Senju Station to Shinjuku. However, you can take the train to Shin-Okachimachi then take the subway to Higashi-Shinjuku. Alternatively, you can take the Metro to Ueno-Okachimachi then take the subway to Higashi-Shinjuku.

How to get from Kita-Senju Station to Shinjuku

From Kita-Senju train to Shin-Okachimachi then subway to Higashi-Shinjuku. 28 min ¥474. From Kita-Senju Metro to Ueno-Okachimachi then subway to Higashi-Shinjuku. 30 min ¥413. From Kita-Senju Station taxi to Shinjuku. 13 min ¥6893. From Kita-Senju Station drive to Shinjuku. 13 min ¥204.

Operators from Kita-Senju Station to Shinjuku

Close Print Itinerary
 1. Here are 4 options to get from
  Kita-Senju Station to Shinjuku:

  1. Trip:
   1 Train, subway
   • One-Way approx: USD $4 - $5
   • Duration: 28 min
   Open +
   • Trip:
    1 Train, subway
    • One-Way approx: USD $4 - $5
    • Duration: 28 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Metro, subway
   • One-Way approx: USD $4 - $5
   • Duration: 30 min
   Open +
   • Trip:
    2 Metro, subway
    • One-Way approx: USD $4 - $5
    • Duration: 30 min
    Close x
  3. Trip:
   3 Taxi
   • One-Way approx: USD $50 - $65
   • Duration: 13 min
   Open +
   • Trip:
    3 Taxi
    • One-Way approx: USD $50 - $65
    • Duration: 13 min
    Close x
  4. Trip:
   4 Drive
   • One-Way approx: USD $1 - $3
   • Duration: 13 min
   Open +
   • Trip:
    4 Drive
    • One-Way approx: USD $1 - $3
    • Duration: 13 min
    Close x