Travel from Jiuzhaigou to Xi-an

How to get from Jiuzhaigou to Xi'an?

There is no direct connection from Jiuzhaigou to Xi'an. However, you can take the taxi to Zhoubai airport, fly to Xi An, take the line 2 bus to Xianyang, then take the train to Xi'an. Alternatively, you can take the taxi to Enshi airport, fly to Xi An, take the line 2 bus to Xianyang, then take the train to Xi'an.

How to get from Jiuzhaigou to Xi'an

From Jiuzhaigou taxi to Zhoubai airport, fly to Xi An airport, line 2 bus to Xianyang, then train to Xi'an. 9 h 35 min $230. From Jiuzhaigou taxi to Enshi airport, fly to Xi An airport, line 2 bus to Xianyang, then train to Xi'an. 5 h 26 min $164. From Jiuzhaigou taxi to Tongren airport, fly to Xi An airport, line 2 bus to Xianyang, then train to Xi'an. 7 h 1 min $295. From Jiuzhaigou taxi to Dayong Airport, line 4 bus to Zhangjiajie, train to Yichang East, walk to Yichang East, train to Xinyang East, train to Bei Kezhan, then line 2 Xi'an Metro to Zhonglou. 16 h 53 min $285. From Jiuzhaigou taxi to Dayong Airport, line 4 bus to Zhangjiajie, train to Jingmen, bus to Xi'an Cheng Nan Coach Station, walk to San Yao, then line 2 Xi'an Metro to Zhonglou. 17 h 3 min $146. From Jiuzhaigou taxi to Wulingyuan, bus to Fenghuang, bus to Changshanan, train to Bei Kezhan, then line 2 Xi'an Metro to Zhonglou. 17 h 54 min $214. From Jiuzhaigou taxi to Wulingyuan, bus to Fenghuang, bus to Jishou, train to Dengzhou, then train to Xi'an. 25 h 53 min $104. From Jiuzhaigou drive to Xi'an. 9 h 43 min $101.

How long does it take to get from Jiuzhaigou to Xi'an?

It takes approximately 9 h 35 min to get from Jiuzhaigou to Xi'an.
Close Print Itinerary
 1. Here are 8 options to get from
  Jiuzhaigou to Xi'an:

  1. Trip:
   1 Taxi to Zhoubai, fly
   • One-Way approx: USD $130 - $350
   • Duration: 9 h 35 min
   Open +
   • Trip:
    1 Taxi to Zhoubai, fly
    • One-Way approx: USD $130 - $350
    • Duration: 9 h 35 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Taxi to Enshi, fly
   • One-Way approx: USD $97 - $215
   • Duration: 5 h 26 min
   Open +
   • Trip:
    2 Taxi to Enshi, fly
    • One-Way approx: USD $97 - $215
    • Duration: 5 h 26 min
    Close x
  3. Trip:
   3 Taxi to Tongren, fly
   • One-Way approx: USD $150 - $435
   • Duration: 7 h 1 min
   Open +
   • Trip:
    3 Taxi to Tongren, fly
    • One-Way approx: USD $150 - $435
    • Duration: 7 h 1 min
    Close x
  4. Trip:
   4 Taxi, train
   • One-Way approx: USD $226 - $305
   • Duration: 16 h 53 min
   Open +
   • Trip:
    4 Taxi, train
    • One-Way approx: USD $226 - $305
    • Duration: 16 h 53 min
    Close x
  5. Trip:
   5 Taxi, train, bus
   • One-Way approx: USD $117 - $166
   • Duration: 17 h 3 min
   Open +
   • Trip:
    5 Taxi, train, bus
    • One-Way approx: USD $117 - $166
    • Duration: 17 h 3 min
    Close x
  6. Trip:
   6 Bus, train China Railways G-Class
   • One-Way approx: USD $205 - $264
   • Duration: 17 h 54 min
   Open +
   • Trip:
    6 Bus, train China Railways G-Class
    • One-Way approx: USD $205 - $264
    • Duration: 17 h 54 min
    Close x
  7. Trip:
   7 Bus, train via Dengzhou
   • One-Way approx: USD $84 - $115
   • Duration: 25 h 53 min
   Open +
   • Trip:
    7 Bus, train via Dengzhou
    • One-Way approx: USD $84 - $115
    • Duration: 25 h 53 min
    Close x
  8. Trip:
   8 Drive
   • One-Way approx: USD $80 - $120
   • Duration: 9 h 43 min
   Open +
   • Trip:
    8 Drive
    • One-Way approx: USD $80 - $120
    • Duration: 9 h 43 min
    Close x