Travel from Houston to Santa-Fe-TX-USA

How to get from Houston to Santa Fe?

There is no direct connection from Houston to Santa Fe. However, you can take the line 248 bus to El Dorado Pr then take the taxi to Santa Fe. Alternatively, you can take the bus to Bay Area Pr then take the taxi to Santa Fe.

How to get from Houston to Santa Fe

From Milam St @ Mc Kinney St line 248 bus to El Dorado Pr then taxi to Santa Fe. 1 h 1 min $52. From Milam St @ Mc Kinney St bus to Bay Area Pr then taxi to Santa Fe. 1 h 8 min $52. From Houston taxi to Santa Fe. 40 min $115. From Houston drive to Santa Fe. 40 min $4. From Houston Uber to Santa Fe. 40 min $47.

Operators from Houston to Santa Fe