Travel from Fuzhou to Shantou

Flights from Fuzhou to Shantou

China Airlines, China Eastern Airlines and 7 other airlines fly from Fuzhou to Shantou 4 times a day.

How to get from Fuzhou to Shantou

From Fuzhou drive to Taipei, ferry to Pingtan County, drive to Pingtan Ao'qian Port, bus to Fuqing, train to Chaoshan, then taxi to Shantou. 9 h 31 min 4960. From Fuzhou drive to Taipei, ferry to Pingtan County, drive to Pingtan Ao'qian Port, bus to Xiamen, taxi to Xiamen Hubinnan, then bus to Guangdong Shantou. 12 h 13 min 4287. From Fuzhou drive to Keelung Port, car ferry to Xiamen Port, then drive to Shantou. 17 h 14 min 4698. From Fuzhou train to Keelung, walk to Keelung Port, car ferry to Xiamen Hubinnan, then bus to Guangdong Shantou. 19 h 27 min 4368. From Far Eastern Hospital Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, Taipei Metro to Shungshan airport, fly to Kinmen airport, drive to Jiu Gong Pier, ferry to Wu Tong Pier, drive to Xiamen Hubinnan, then bus to Shantou. 7 h 57 min 6413. From Far Eastern Hospital Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, Taipei Metro to Shungshan airport, fly to Xiamen airport, taxi to Xiamen Hubinnan, then bus to Shantou. 7 h 30 min 6384. From Far Eastern Hospital Taipei Metro to Zhongxiao Fuxing, Taipei Metro to Shungshan airport, fly to Shantou airport, then bus to Shantou. 6 h 24 min 10452. From Fuzhou train to Banqiao, train to Taoyuan HSR Station, Taoyuan Metro to Taipei airport, fly to Xiamen airport, taxi to Xiamen Hubinnan, then bus to Shantou. 8 h 4 min 4716.
Close Print Itinerary
 1. Here are 8 options to get from
  Fuzhou to Shantou:

  1. Trip:
   1 Ferry, bus, train
   • One-Way approx: USD $159 - $176
   • Duration: 9 h 31 min
   Open +
   • Trip:
    1 Ferry, bus, train
    • One-Way approx: USD $159 - $176
    • Duration: 9 h 31 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Ferry, bus
   • One-Way approx: USD $140 - $151
   • Duration: 12 h 13 min
   Open +
   • Trip:
    2 Ferry, bus
    • One-Way approx: USD $140 - $151
    • Duration: 12 h 13 min
    Close x
  3. Trip:
   3 Car ferry, drive
   • One-Way approx: USD $155 - $169
   • Duration: 17 h 14 min
   Open +
   • Trip:
    3 Car ferry, drive
    • One-Way approx: USD $155 - $169
    • Duration: 17 h 14 min
    Close x
  4. Trip:
   4 Car ferry, bus
   • One-Way approx: USD $145 - $152
   • Duration: 19 h 27 min
   Open +
   • Trip:
    4 Car ferry, bus
    • One-Way approx: USD $145 - $152
    • Duration: 19 h 27 min
    Close x
  5. Trip:
   5 Fly Shungshan to Kinmen, ferry, bus
   • One-Way approx: USD $79 - $362
   • Duration: 7 h 57 min
   Open +
   • Trip:
    5 Fly Shungshan to Kinmen, ferry, bus
    • One-Way approx: USD $79 - $362
    • Duration: 7 h 57 min
    Close x
  6. Trip:
   6 Fly Shungshan to Xiamen, bus
   • One-Way approx: USD $162 - $380
   • Duration: 7 h 30 min
   Open +
   • Trip:
    6 Fly Shungshan to Xiamen, bus
    • One-Way approx: USD $162 - $380
    • Duration: 7 h 30 min
    Close x
  7. Trip:
   7 Fly Shungshan to Shantou
   • One-Way approx: USD $147 - $657
   • Duration: 6 h 24 min
   Open +
   • Trip:
    7 Fly Shungshan to Shantou
    • One-Way approx: USD $147 - $657
    • Duration: 6 h 24 min
    Close x
  8. Trip:
   8 Fly Taipei to Xiamen, bus
   • One-Way approx: USD $144 - $294
   • Duration: 8 h 4 min
   Open +
   • Trip:
    8 Fly Taipei to Xiamen, bus
    • One-Way approx: USD $144 - $294
    • Duration: 8 h 4 min
    Close x