Travel from Franz-Josef to Lake-Tekapo

How to get from Franz Josef to Lake Tekapo?

You can drive from Franz Josef to Lake Tekapo in around 6 h 10 min.

How to get from Franz Josef to Lake Tekapo

From Franz Josef drive to Lake Tekapo. 6 h 10 min $82.

Operators from Franz Josef to Lake Tekapo