Travel from Cebu-City to Legazpi

Flights from Cebu City to Legazpi

Philippine Airlines and Cebgo fly from Cebu City to Legazpi twice daily.

How to get from Cebu City to Legazpi

ModeDurationPrice
From Cebu City taxi to Cebu airport then fly to Legaspi airport.1 h 26 min$165
From Cebu car ferry to Masbate, car ferry to Pilar, then taxi to Legazpi.15 h 35 min$31
From Cebu ferry to Masbate, car ferry to Pilar, then taxi to Legazpi.18 h 5 min$86

How long does it take to get from Cebu City to Legazpi?

It takes approximately 1 h 26 min to get from Cebu City to Legazpi, including transfers.

Operators from Cebu City to Legazpi

OperatorPhoneWebsite
Philippine AirlinesPhilippine Airlines
CebgoCebgo
Super Shuttle Roro63 (032) 231 0639Super Shuttle Roro
Cokaliong ShippingCokaliong Shipping