Travel from Călugăreni to Bucharest-Otopeni-Airport-OTP

How to get from Călugăreni to Bucharest Otopeni Airport (OTP)?

There is no direct connection from Călugăreni to Bucharest Otopeni Airport (OTP). However, you can take the bus to Timpuri Noi, take the subway to Piata Unirii, then take the line 783 bus to Bucharest Otopeni Airport. Alternatively, you can travel from Călugăreni to Bucharest Otopeni Airport (OTP) in around 50 min.

How to get from Călugăreni to Bucharest Otopeni Airport (OTP)

From Călugăreni bus to Timpuri Noi, subway to Piata Unirii, then line 783 bus to Bucharest Otopeni Airport. 1 h 44 min 19 lei. From Călugăreni taxi to Bucharest Otopeni Airport (OTP). 50 min 88 lei. From Călugăreni drive to Bucharest Otopeni Airport (OTP). 50 min 22 lei.

Operators from Călugăreni to Bucharest Otopeni Airport (OTP)