Travel from Asakusa to Sanrio-Puroland

Train from Asakusa to Sanrio Puroland

You can take a train from Asakusa to Sanrio Puroland via Akihabara, Shinjuku(Jr), Chofu(Tokyo), and Keio-Tama-Center in around 1 h 29 min.

How to get from Asakusa to Sanrio Puroland

From Asakusa(Tobu/Subway) subway to Bakuro-Yokoyama, subway to Shinjuku(Jr), train to Chofu(Tokyo), train to Keio-Tama-Center, then walk to Sanrio Puroland. 1 h 16 min ¥847. From Asakusa(Tsukuba) train to Akihabara, train to Shinjuku(Jr), train to Chofu(Tokyo), train to Keio-Tama-Center, then walk to Sanrio Puroland. 1 h 29 min ¥980. From Asakusa(Tobu/Subway) Metro to Kokkai-Gijidomae, Metro to Yoyogi-Uehara, train to Shin-Yurigaoka, train to Odakyu Tama-Center, then walk to Sanrio Puroland. 1 h 38 min ¥1005. From Asakusa taxi to Sanrio Puroland. 39 min ¥18650. From Asakusa drive to Sanrio Puroland. 39 min ¥584.
Close Print Itinerary
 1. Here are 5 options to get from
  Asakusa to Sanrio Puroland:

  1. Trip:
   1 Subway, train
   • One-Way approx: USD $8 - $11
   • Duration: 1 h 16 min
   Open +
   • Trip:
    1 Subway, train
    • One-Way approx: USD $8 - $11
    • Duration: 1 h 16 min
    Close x
  2. Trip:
   2 Train
   • One-Way approx: USD $8 - $12
   • Duration: 1 h 29 min
   Open +
   • Trip:
    2 Train
    • One-Way approx: USD $8 - $12
    • Duration: 1 h 29 min
    Close x
  3. Trip:
   3 Metro, train
   • One-Way approx: USD $6 - $9
   • Duration: 1 h 38 min
   Open +
   • Trip:
    3 Metro, train
    • One-Way approx: USD $6 - $9
    • Duration: 1 h 38 min
    Close x
  4. Trip:
   4 Taxi
   • One-Way approx: USD $140 - $170
   • Duration: 39 min
   Open +
   • Trip:
    4 Taxi
    • One-Way approx: USD $140 - $170
    • Duration: 39 min
    Close x
  5. Trip:
   5 Drive
   • One-Way approx: USD $4 - $7
   • Duration: 39 min
   Open +
   • Trip:
    5 Drive
    • One-Way approx: USD $4 - $7
    • Duration: 39 min
    Close x