Viaje de Aeroporto-Tokyo-Narita-NRT para Aeroporto-Osaka-Kansai-KIX

Como chegar de Aeroporto Tokyo Narita (NRT) a Aeroporto Osaka Kansai (KIX)

De Aeroporto Tokyo Narita voo para Aeroporto Osaka Kansai. 1 h 30 min $79. De Aeroporto Tokyo Narita voo para Aeroporto Osaka em seguida ônibus para Aeroporto Osaka Kansai (KIX). 2 h 35 min $176. De Tokyo Narita ônibus para Aeroporto Tokyo Haneda em seguida voo para Aeroporto Osaka Kansai. 3 h 35 min $167. De Tokyo Narita ônibus para Aeroporto Tokyo Haneda, voo para Aeroporto Osaka, em seguida ônibus para Aeroporto Osaka Kansai (KIX). 4 h 40 min $155. De Tokyo Narita ônibus para Aeroporto Tokyo Haneda, voo para Aeroporto Osaka Kobe, em seguida barco para Aeroporto Osaka Kansai (KIX). 4 h 35 min $139. De Narita Airport Terminal 2 trem para Tokyo, trem para Shin-Osaka, em seguida trem para Kansai Airport. 5 h 1 min $164. De Narita Airport Terminal 2 ônibus para Tokyo Station Yaesu Exit, ônibus para Shin Osaka, em seguida ônibus para Kansai Airport. 12 h 29 min $78. De Narita Airport Terminal 2 ônibus para Buster Shinjuku, Tokyo, night bus para Namba(Nankai), em seguida trem para Kansai Airport. 10 h 54 min $116. De Aeroporto Tokyo Narita (NRT) carro para Aeroporto Osaka Kansai (KIX). 6 h 32 min $78.
Fechar Imprimir viagem
 1. Aqui estão 9 opções para pegar de
  Aeroporto Tokyo Narita (NRT) para Aeroporto Osaka Kansai (KIX):

  1. Viagem:
   1 Voo Tokyo Narita para Osaka Kansai
   • Só de ida aproximadamente: USD $40 - $200
   • Duração: 1 h 30 min
   Abrir +
   • Viagem:
    1 Voo Tokyo Narita para Osaka Kansai
    • Só de ida aproximadamente: USD $40 - $200
    • Duração: 1 h 30 min
    Fechar x
  2. Viagem:
   2 Voo Tokyo Narita para Osaka, ônibus
   • Só de ida aproximadamente: USD $119 - $446
   • Duração: 2 h 35 min
   Abrir +
   • Viagem:
    2 Voo Tokyo Narita para Osaka, ônibus
    • Só de ida aproximadamente: USD $119 - $446
    • Duração: 2 h 35 min
    Fechar x
  3. Viagem:
   3 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka Kansai
   • Só de ida aproximadamente: USD $107 - $319
   • Duração: 3 h 35 min
   Abrir +
   • Viagem:
    3 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka Kansai
    • Só de ida aproximadamente: USD $107 - $319
    • Duração: 3 h 35 min
    Fechar x
  4. Viagem:
   4 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka, ônibus
   • Só de ida aproximadamente: USD $116 - $358
   • Duração: 4 h 40 min
   Abrir +
   • Viagem:
    4 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka, ônibus
    • Só de ida aproximadamente: USD $116 - $358
    • Duração: 4 h 40 min
    Fechar x
  5. Viagem:
   5 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka Kobe, barco
   • Só de ida aproximadamente: USD $95 - $296
   • Duração: 4 h 35 min
   Abrir +
   • Viagem:
    5 Ônibus para Tokyo Haneda, voo para Osaka Kobe, barco
    • Só de ida aproximadamente: USD $95 - $296
    • Duração: 4 h 35 min
    Fechar x
  6. Viagem:
   6 Trem
   • Só de ida aproximadamente: USD $140 - $188
   • Duração: 5 h 1 min
   Abrir +
   • Viagem:
    6 Trem
    • Só de ida aproximadamente: USD $140 - $188
    • Duração: 5 h 1 min
    Fechar x
  7. Viagem:
   7 Ônibus
   • Só de ida aproximadamente: USD $78 - $80
   • Duração: 12 h 29 min
   Abrir +
   • Viagem:
    7 Ônibus
    • Só de ida aproximadamente: USD $78 - $80
    • Duração: 12 h 29 min
    Fechar x
  8. Viagem:
   8 Ônibus, night bus, trem
   • Só de ida aproximadamente: USD $114 - $118
   • Duração: 10 h 54 min
   Abrir +
   • Viagem:
    8 Ônibus, night bus, trem
    • Só de ida aproximadamente: USD $114 - $118
    • Duração: 10 h 54 min
    Fechar x
  9. Viagem:
   9 Carro
   • Só de ida aproximadamente: USD $60 - $95
   • Duração: 6 h 32 min
   Abrir +
   • Viagem:
    9 Carro
    • Só de ida aproximadamente: USD $60 - $95
    • Duração: 6 h 32 min
    Fechar x