Viaggia da Pescara a Rodi-Garganico

Come andare da Pescara a Rodi Garganico

Da Pescara bus a Rodi Garganico. 3 h 25 min 21€. Da Pescara treno a San Severo quindi treno a Rodi Garganico. 3 h 52 min 32€. Da Pescara in auto a Rodi Garganico. 2 h 7 min 29€.

Servizi da Pescara a Rodi Garganico