Viaggia da Hiroshima a Okayama

Come andare da Hiroshima a Okayama

Da Hiroshima treno a Okayama. 35 min ¥4889. Da Shinhakushima bus a Okayama. 2 h 28 min ¥2900. Da Hiroshima in auto a Okayama. 1 h 46 min ¥2311.

Servizi da Hiroshima a Okayama