Voyager de Zhangjiajie à Huangshan

Comment aller de Zhangjiajie à Huangshan

De Zhangjiajie De train à Yichang East, De train à Hefei South, De marche à Hefei South, De train à Huangshan North, puis De taxi à Huangshan. 10 h 27 min $119. De Zhangjiajie De bus à Changsha West, De taxi à Changsha South, De train à Wuhan, De bus à Huangshan Scenic spot, puis De bus à Huangshan Scenic Spot. 17 h 27 min $122. De Zhangjiajie Bus Terminal De ligne 4 bus à Zhangjiajie, De train à Yichang East, De marche à Yichang East, De train à Hankou, De marche à Wuhan, De bus à Anqing, puis De bus à Huangshan. 18 h 38 min $73. De Zhangjiajie De train à Huaihua puis De train à Huangshan. 21 h 2 min $42. De Zhangjiajie De voiture à Huangshan. 9 h 34 min $102. De Civil aviation Hotel De ligne 4 bus à Aéroport de Dayong, De vol à Aéroport de Tunxi, puis De taxi à Huangshan. 7 h 5 min $706. De Civil aviation Hotel De ligne 4 bus à Aéroport de Dayong, De vol à Aéroport de Nanjing, De métro à Nanjing South, De ligne 3 métro à Xiaoshi, De marche à Nanjing, puis De bus à Huangshan. 7 h 51 min $140.