Voyager de Phnom-Penh à Kompong-Chhnang

Comment aller de Phnom Penh à Kompong Chhnang

De Phnom Penh De bus à Kampong Chhnang. 3 h $7. De Phnom Penh De taxi à Kompong Chhnang. 1 h 19 min $74. De Phnom Penh De voiture à Kompong Chhnang. 1 h 19 min $9.

Opérateurs de Phnom Penh à Kompong Chhnang