Options de voyage pour :
Phan Rang - Tháp Chàm to Hội An
 • Taxi à Nha Trang, vol

  1. Phan Rang - Tháp Chàm

   1 h 10 min - 44 miles

   $45 - $60

  2. Nha Trang (CXR)

   1 h 5 min - sans escale

   $55 - $290

  3. Danang (DAD)

   27 min - 17.5 miles

   $19 - $24

   • Hội An
 • Taxi à Dalat, vol

  1. Phan Rang - Tháp Chàm

   1 h 40 min - 65.5 miles

   $70 - $85

  2. Dalat (DLI)

   1 h 10 min - sans escale

   $75 - $250

  3. Danang (DAD)

   27 min - 17.5 miles

   $19 - $24

   • Hội An
 • Train

  1. Phan Rang - Tháp Chàm

   7 min - 4.4 miles

   $5 - $7

  2. Thap Cham

   10 h 50 min - 4 fois par jour

   $12 - $26

  3. Da Nang

   28 min - 18.4 miles

   $20 - $25

   • Hội An
 • Bus

  ×2
  1. Ninh Thuan

   2 h 38 min - toutes les 3 heures

   $3 - $5

  2. Nha Trang

   12 h - un par jour

   $11

   • Hội An
 • Voiture

  1. Phan Rang - Tháp Chàm

   8 h 38 min - 371.3 miles

   $45 - $65

   • Hội An
 • Hébergement à

 • Location Voiture
 • Comparer les offres de voiture de location
 • Choses à faire?
 • Voir les points d'intérêt

De Phan Rang - Tháp Chàm taxi à Aéroport de Nha Trang, vol à Aéroport de Danang, puis taxi à Hội An. 2 h 43 min $230. De Phan Rang - Tháp Chàm taxi à Aéroport de Dalat, vol à Aéroport de Danang, puis taxi à Hội An. 3 h 17 min $257. De Phan Rang - Tháp Chàm taxi à Thap Cham, train à Da Nang, puis taxi à Hội An. 11 h 26 min $48. De Ninh Thuan bus à Nha Trang puis bus à Hội An. 15 h 38 min $15. De Phan Rang - Tháp Chàm voiture à Hội An. 8 h 38 min $54.