Voyager de Mont-Wutai à Xian-de-Pingyao

Comment aller de Mont Wutai à Xian de Pingyao

De Mont Wutai De taxi à Wutai shan bus station, De bus à East bus station, De taxi à Taiyuan South, De train à Pingyaogucheng, puis De taxi à Xian de Pingyao. 6 h 24 min 元486. De Mont Wutai De taxi à Wutai shan bus station, De bus à East bus station, De taxi à Jiannan bus station, puis De bus à Pingyao bus station. 6 h 50 min 元275. De Mont Wutai De voiture à Xian de Pingyao. 3 h 49 min 元238. De Mont Wutai De taxi à Aéroport de Datong, De vol à Aéroport de Taiyuan, De taxi à Taiyuan South, De train à Pingyaogucheng, puis De taxi à Xian de Pingyao. 4 h 51 min 元988.