Voyager de Đà-Nẵng à Nha-Trang

Comment aller de Đà Nẵng à Nha Trang

De Aéroport de Danang De vol à Aéroport de Nha Trang puis De navette à Nha Trang. 2 h 30 min $96. De Aéroport de Danang De vol à Aéroport de Buonmethuot, De taxi à Buon Ma Thuot Dak Lak, puis De bus à Nha Trang. 5 h 15 min $129. De Da Nang De train à Nha Trang. 9 h 41 min $16. De Da Nang De bus à Hoi An Quang Nam puis De bus à Nha Trang. 13 h 45 min $14. De Đà Nẵng De voiture à Nha Trang. 7 h 25 min $47.