x Back

From Xiamen airport fly to Shenzhen airport then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 2hrs 00min $121. From Xiamen airport fly to Hong Kong airport then bus to Shenzhen. 2hrs 30min $93. From Xiamen Fanghu Bus to Fujian Shishi, taxi to Quanzhou airport, fly to Shenzhen airport, then line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen. 5hrs 21min $157. From Xiamen airport fly to Guangzhou airport, line 3 Guangzhou Metro to Jiahewanggang, line 2 Guangzhou Metro to Guangzhou South, train to Shenzhen North, then line 4 Shenzhen Metro to Shenzhen. 3hrs 31min $103. From Xiamen airport fly to Macau airport, line 36 bus to CTM Building, bus to Macau, ferry to Shekou Port, then line 2 Shenzhen Metro to Shenzhen. 4hrs 15min $233. From Xiamen Fanghu Bus to Zhangzhou, train to Shenzhen North, then line 4 Shenzhen Metro to Civic Centre. 5hrs 55min $4. From Xiamen Fanghu Bus to Guangdong Shenzhen. 8hrs 00min $29. From Xiamen drive to Shenzhen. 6hrs 03min $80.

x Back