x Back

From Xiamen Hubin bus to Guangdong Shantou. 4hrs 00min 元87. From Xiamen taxi to Shantou. 2hrs 55min 元932. From Xiamen train to Xiamen airport, fly to Shantou airport, then bus to Shantou. 7hrs 15min 元1026.