x Back

From Tarifa ferry to Tangier, taxi to Tangier airport, fly to Lisbon airport, Metro to Alameda, then Metro to Lisbon. 6hrs 04min 196 €. From Tarifa bus to Bahia-Sur, train to Estación de Santa Justa, bus to Sevilla airport, fly to Lisbon airport, Metro to Alameda, then Metro to Lisbon. 8hrs 33min 188 €. From Tarifa bus to Marbella, bus to Malaga airport, fly to Lisbon airport, Metro to Alameda, then Metro to Lisbon. 8hrs 22min 165 €. From Tarifa bus to Bahia-Sur, train to Jerez airport, fly to Lisbon airport, Metro to Alameda, then Metro to Lisbon. 8hrs 56min 455 €. From Tarifa bus to Algeciras, bus to Seville Plaza de Armas, bus to Lisboa Oriente, then train to Lisboa Santa Apolonia. 11hrs 24min 69 €. From Tarifa bus to Bahia-Sur, train to San Bernardo, bus to Seville Estacion Prado, bus to Vila Real Santo Antonio, train to Faro(P), train to Roma, then Metro to Martim Moniz. 12hrs 21min 80 €. From Tarifa drive to Lisbon. 6hrs 47min 94 €.