x Back

From DTW McNamara Terminal bus to Ann Arbor, MI, bus to Kalamazoo, MI, then taxi to Eastwood. 3hrs 45min $41. From Kalamazoo airport (AZO) taxi to Eastwood. 20min $20. From G R Ford Airport bus to Woodland Mall, taxi to Grand Rapids, bus to Kalamazoo, then taxi to Eastwood. 2hrs 02min $63. From South Bend airport (SBN) taxi to Niles, MI, train to Kalamazoo, MI, then taxi to Eastwood. 1hrs 52min $69. From Capital Regional Airport Term line 14 bus to Lansing, MI, line 4573 bus to Kalamazoo, MI, then taxi to Eastwood. 2hrs 59min $35.