x Back

From Johor Bahru taxi to Johor Bahru airport, fly to Kuala Trengganu airport, then taxi to Kuala Terengganu. 3hrs 28min $95. From Johor Bahru bus to Kuala Terengganu. 7hrs 00min $17. From Johor Bahru bus to Kuala Terengganu. 8hrs 00min $21. From Johor Bahru drive to Kuala Terengganu. 7hrs 09min $60.

x Back