x Back

From Ximenkou line 1 Guangzhou Metro to Guangzhou East then bus to Jiangmen General. 1hrs 27min 元47. From Guangzhou taxi to Jiangmen. 1hrs 00min 元312. From Guangzhou drive to Jiangmen. 1hrs 00min 元66.

x Back