x Back

From Gongyuanqian line 2 Guangzhou Metro to Jiahewanggang, line 3 Guangzhou Metro to Guangzhou airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 5hrs 26min 元1025. From Gongyuanqian line 2 Guangzhou Metro to Jiahewanggang, line 3 Guangzhou Metro to Guangzhou airport, fly to Quanzhou airport, taxi to Quanzhou, then train to Fuzhou. 6hrs 52min 元1106. From Ximenkou line 1 Guangzhou Metro to Guangzhou East, train to Luohu, line 1 Shenzhen Metro to Shenzhen airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 7hrs 12min 元1223. From Guangzhou bus to Hong Kong airport, fly to Fuzhou airport, then Bus to Fuzhou. 7hrs 35min 元1198. From Ximenkou line 1 Guangzhou Metro to Guangzhou East, train to Xiamen, then train to Fuzhou. 16hrs 49min 元426. From Guangzhou Municipal bus to Fuzhou. 13hrs 00min 元309. From Guangzhou drive to Fuzhou. 9hrs 26min 元803.