x Back

From Kadiyan (KYM) train to Vishakapatnam (VSKP). 5hrs 47min Rs. 833. From Bhimavaram taxi to Tanuku then bus to Visakhapatnam. 7hrs 03min Rs. 2,512. From Bhimavaram taxi to Visakhapatnam. 3hrs 05min Rs. 6,130. From Bhimavaram drive to Visakhapatnam. 3hrs 05min Rs. 1,396.

x Back